Thông tin thêm về CASE EROSI X7

♦ Motherboard Micro ATX/ATX
♦ 5.25" bay 2
♦ 3.25" bay 2
♦ 2.5"bay 2
♦ Tool-less None
♦ Expansion slot 7
♦ Card reader None
♦ Audio Audio & Mic
♦ USB 2*USB
♦ Power supply Optional
♦ Power cord Optional

CASE EROSI X7

Giá niêm yết:

320.000 đ

0 bình luận về CASE EROSI X7

0

CASE EROSI X7

Giá niêm yết:

320.000 đ