Thông tin thêm về Ổ ASUS SDRW 08D2S External Slim USB

Ổ ASUS SDRW 08D2S External Slim USB

Giá niêm yết:

770.000 đ

Tiết kiệm:

đ

Hãng sản xuất

ASUS

Model

SDRW 08D2S External Slim USB

Tốc độ độc

CRW W24x/R24x/RW16x; Reading DVD {(±R) / (DL)} 8x; Writing {DVD(±R) 8x--DVD(±DL) 6x; RW {(DVD±R) / (DL) } 8x - Sp DVD RAM 5x (Read/Write )

Kết nối

Sata

Bảo hành

1 năm

0 bình luận về Ổ ASUS SDRW 08D2S External Slim USB

0

Ổ ASUS SDRW 08D2S External Slim USB

Giá niêm yết:

770.000 đ

Tiết kiệm:

đ