Thông tin thêm về Ổ DVD ASUS E818A SATA

Ổ DVD ASUS E818A SATA

Giá niêm yết:

330.000 đ

Tiết kiệm:

đ

Model

ASUS E818A

Tốc độ độc

48x max CD, 18x max DVD

Kết nối

Sata

Bảo hành

1 năm

0 bình luận về Ổ DVD ASUS E818A SATA

0

Ổ DVD ASUS E818A SATA

Giá niêm yết:

330.000 đ

Tiết kiệm:

đ