Thông tin thêm về Ổ DVD LITEON SATA

Ổ DVD LITEON SATA

Giá niêm yết:

297.000 đ

Tiết kiệm:

đ

Model

HDS118

Tốc độ độc

DVD Ram 5X, DVD ROM 18X,CD 48X-Smart-X

Kết nối

Sata

Bảo hành

1 năm

0 bình luận về Ổ DVD LITEON SATA

0

Ổ DVD LITEON SATA

Giá niêm yết:

297.000 đ

Tiết kiệm:

đ