Thông tin thêm về Máy tính xách tay HP ProBook 440 G8 - 342H3PA, hàng chính hãng

𝐌𝐚́𝐲 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐱𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐚𝐲 𝐇𝐏 𝐏𝐫𝐨𝐁𝐨𝐨𝐤 𝟒𝟒𝟎 𝐆𝟖 - 𝟑𝟒𝟐𝐇𝟑𝐏𝐀

  𝙱𝚘̣̂ 𝚡𝚞̛̉ 𝚕𝚢́ 𝙸𝚗𝚝𝚎𝚕® 𝙿𝚎𝚗𝚝𝚒𝚞𝚖® 𝚒𝟻-𝟷𝟷𝟹𝟻𝙶𝟽

  𝙱𝚘̣̂ 𝚗𝚑𝚘̛́ 𝟾 𝙶𝙱 𝙳𝙳𝚁𝟺-𝟹𝟸00 𝚂𝙳𝚁𝙰𝙼 (𝟷 𝚡 𝟾 𝙶𝙱)

  𝙾̂̉ 𝚌𝚞̛́𝚗𝚐 𝟻𝟷𝟸 𝙶𝙱 𝙿𝙲𝙸𝚎® 𝙽𝚅𝙼𝚎™ 𝙼.𝟸 𝚂𝚂𝙳

  𝙷𝚎̣̂ đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝙵𝚛𝚎𝚎𝙳𝙾𝚂

  𝙼𝚊̀𝚗 𝚑𝚒̀𝚗𝚑 𝟷𝟺.0’’𝙵𝙷𝙳

  Đ𝚘̂̀ 𝚑𝚘̣𝚊 (𝚝𝚒́𝚌𝚑 𝚑𝚘̛̣𝚙) 𝙸𝚗𝚝𝚎𝚕® 𝙸𝚛𝚒𝚜® 𝚇ᵉ 𝙶𝚛𝚊𝚙𝚑𝚒𝚌𝚜

#𝐇𝐏 #𝐏𝐫𝐨𝐁𝐨𝐨𝐤𝟒𝟒𝟎

Hãy liên hệ với chúng tôi 𝟎𝟐𝟗𝟐 𝟑𝟖𝟑𝟐 𝟖𝟕𝟓 để được tư vấn và đặt hàng nhé.

Máy tính xách tay HP ProBook 440 G8 - 342H3PA, hàng chính hãng

Giá niêm yết:

19.990.000 đ

Khuyến mãi

+ Ưu đãi thêm tiền mặt 400.000

+ Kèm gói quà trị giá 500.000: gồm Chuột, Pad opt, Túi xách, túi chống sốc và Bản quyền PM diệt virus

0 bình luận về Máy tính xách tay HP ProBook 440 G8 - 342H3PA, hàng chính hãng

0

Máy tính xách tay HP ProBook 440 G8 - 342H3PA, hàng chính hãng

Giá niêm yết:

19.990.000 đ

Khuyến mãi

+ Ưu đãi thêm tiền mặt 400.000

+ Kèm gói quà trị giá 500.000: gồm Chuột, Pad opt, Túi xách, túi chống sốc và Bản quyền PM diệt virus